تضمین کیفیت بایگانی - ماهان سیستم
خانه / آموزش / مدیریت کیفیت / تضمین کیفیت

آرشیو دسته ی : تضمین کیفیت

اشتراک در خبرنامه

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دوازدهم – جابجایی، انبارش و…

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دوازدهم – جابجایی، انبارش و…

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دوازدهم – جابجایی، انبارش و… پس از بررسی کنترل محصول نامنطبق در گام یازدهم، در این گام به بررسی جابجایی، انبارش، بسته بندی، نگهداری و تحویل می پردازیم. لازم است با طراحی ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام یازدهم – کنترل محصول نامنطبق

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام یازدهم – کنترل محصول نامنطبق

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام یازدهم – کنترل محصول نامنطبق پس از بررسی بازرسی و آزمون در گام دهم، در این گام به بررسی کنترل محصول نامنطبق می پردازیم. ۴-۱۳- کنترل محصول نامنطبق لازم است مطابق رویه ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دهم – بازرسی و آزمون

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دهم – بازرسی و آزمون

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دهم – بازرسی و آزمون پس از تعریف  بخشی دیگر از نیازمندی ها در گام نهم، در این گام به تعریف بازرسی و آزمون می پردازیم. ۴-۱۰- بازرسی و آزمون اگرچه سیستم ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام نهم – نیازمندی ها

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام نهم – نیازمندی ها

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام نهم – نیازمندی ها پس از تعریف  بخشی دیگر از نیازمندی ها در گام هشتم، در این گام به تعریف بقیه نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت می پردازیم. ۴-۷- کنترل کالای تامین ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام هشتم – نیازمندی ها

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام هشتم – نیازمندی ها

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام هشتم – نیازمندی ها پس از تعریف  بخشی دیگر از نیازمندی ها در گام هفتم، در این گام به تعریف بقیه نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت می پردازیم. ۴-۳- بازنگری قرارداد پیش ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام هفتم – نیازمندی ها

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام هفتم – نیازمندی ها

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام هفتم – نیازمندی ها پس از تعریف  بخشی از نیازمندی ها در گام ششم، در این گام به تعریف بقیه نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت می پردازیم. ۴-۲- سیستم کیفیت ۴-۲-۱- کلیات ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام ششم – نیازمندی ها

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام ششم – نیازمندی ها

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام ششم – نیازمندی ها پس از تعریف استاندارد های سری ISO 9000 در گام پنجم، در این گام به تعریف نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت می پردازیم. ۴- نیازمندیهای سیستم کیفیت (Quality ...

متن کامل »
رفتن به بالا