مدیریت کیفیت بایگانی - ماهان سیستم
خانه / آموزش / مدیریت کیفیت

آرشیو دسته ی : مدیریت کیفیت

اشتراک در خبرنامه

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام هفدهم – ترخیص محصولات و خدمات

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام هفدهم – ترخیص محصولات و خدمات

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام هفدهم – ترخیص محصولات و خدمات پس از بحث در خصوص تولید و ارائه خدمات در گام شانزدهم، در این گام به بررسی ترخیص محصولات و خدمات می پردازیم. ۸-۶- ترخیص محصولات ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دوازدهم – جابجایی، انبارش و…

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دوازدهم – جابجایی، انبارش و…

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دوازدهم – جابجایی، انبارش و… پس از بررسی کنترل محصول نامنطبق در گام یازدهم، در این گام به بررسی جابجایی، انبارش، بسته بندی، نگهداری و تحویل می پردازیم. لازم است با طراحی ...

متن کامل »

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام شانزدهم – تولید و ارائه خدمات

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام شانزدهم – تولید و ارائه خدمات

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام شانزدهم – تولید و ارائه خدمات پس از بحث در خصوص کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی در گام پانزدهم، در این گام به بررسی تولید و ارائه خدمات می ...

متن کامل »

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام پانزدهم – کنترل فرآیندهای بیرونی

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام پانزدهم – کنترل فرآیندهای بیرونی

آموزش گام به گام ایزو ۹۰۰۱ – گام پانزدهم – کنترل فرآیندهای بیرونی پس از بحث در خصوص طراحی و توسعه در گام چهاردهم، در این گام به بررسی کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده بیرونی می پردازیم. ۸-۴- ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام یازدهم – کنترل محصول نامنطبق

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام یازدهم – کنترل محصول نامنطبق

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام یازدهم – کنترل محصول نامنطبق پس از بررسی بازرسی و آزمون در گام دهم، در این گام به بررسی کنترل محصول نامنطبق می پردازیم. ۴-۱۳- کنترل محصول نامنطبق لازم است مطابق رویه ...

متن کامل »

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دهم – بازرسی و آزمون

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دهم – بازرسی و آزمون

آموزش گام به گام تضمین کیفیت – گام دهم – بازرسی و آزمون پس از تعریف  بخشی دیگر از نیازمندی ها در گام نهم، در این گام به تعریف بازرسی و آزمون می پردازیم. ۴-۱۰- بازرسی و آزمون اگرچه سیستم ...

متن کامل »
رفتن به بالا